Συστήματα Βίντεο Επιτήρησης

Τα Συστήματα Video επιτήρησης παρέχουν την παρακολούθηση κάθε ασφαλούς χώρου & επιτρέπουν τον εντοπισμό και καταγραφή τυχόν παράνομων και μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών που μπορεί να λαμβάνουν χώρα.

Κάθε έργο έχει ειδικές απαιτήσεις όπως διαφορετικός φωτισμός, σύνθετο κτίριο, τύπος εδάφους, υψομετρικές διαφορές κ.α. και η πρόκληση του σωστού σχεδιασμού της λύσης είναι πολύ μεγάλη.

Διαθέτουμε γνώση, εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία για να σχεδιάσουμε τη σωστή λύση συστημάτων με βάση τις ανάγκες σας.

Θερμικές Κάμερες

Οι θερμικές κάμερες προσφέρουν καλύτερη ανίχνευση, ταξινόμηση αντικειμένων και αναγνώριση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Συνήθως είναι η προτιμώμενη επιλογή για ανίχνευση μεγάλων αποστάσεων και περιμετρική προστασία, καθώς μπορούν να παρέχουν μια πιο αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λύση σε σύγκριση με τις τυπικές κάμερες.

Κύρια πλεονεκτήματα:

• Αποτελεσματική χρήση σε συνθήκες χαμηλού ή καθόλου φωτισμού
• Ανοσία στους οπτικούς περιορισμούς
• Λιγότεροι ψευδείς συναγερμοί

Λογισμικό διαχείρισης βίντεο

Η επιλογή του σωστού λογισμικού διαχείρισης βίντεο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος ασφαλείας. Η Netacmion μπορεί να αναλύσει τις ανάγκες των πελατών και να υποστηρίξει με επιτυχία:

• Σχεδιασμό συστήματος
• Μελλοντικές πολιτικές επέκτασης / ενημέρωσης και αναβάθμισης συστήματος
• Συνδεσιμότητα φωτογραφικών μηχανών
• Ανάλυση βίντεο
• Θωράκιση στον κυβερνοχώρο
• Συμμόρφωση με τον GDPR

Βιντεο & Κάμερες

Οι συσκευές εγγραφής βίντεο και οι κάμερες είναι κρίσιμα μέρη για το σχεδιασμό του συστήματος CCTV. Οι συσκευές εγγραφής βίντεο πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν:

• Επαρκής ποιότητα εγγεγραμμένου βίντεο και διάρκεια διατήρησης
• Τεχνολογίες εφεδρείας τόσο στο σύστημα όσο και στην αποθήκευση
• Αρκετό εύρος ζώνης για τη σύνδεση καμερών υψηλής ανάλυσης
• Υψηλή ποιότητα ζωντανού βίντεο 
• Χαρακτηριστικά κάμερας (βέλτιστη ανάλυση / pixel, FPS, μήκος IR, προστασία IP κ.λ.π.)
• Ανάγκες κάλυψης περιοχής με βάση το μέγεθος της σκηνής
• Απαιτήσεις ανάλυσης αντικειμένου / στόχου (Αναγνώριση / Ταξινόμηση / Ανίχνευση)
• Θέση και τοποθέτηση κάμερας
• Ανάγκες σύνδεσης κάμερας (δικτύωση & τροφοδοσία)